Begrunnelsen for at jeg velger denne dokumentaren er først og fremt at den berører mitt fagfelt. Som sykepleier med spesialutdanning i gerontologi, som betyr læren om den normale aldring, berører boken et sentralt tema som står mitt hjerte nært: Fenomenet å bli gammel. En gammel regle sier at når du blir gammel og ingen vil ha deg, så sett deg på taket og la kråkene ta deg.

For å komplisere dette kan man spørre når er man gammel og hvem er kråkene?

Alder er i et relativt begrep som vi ikke liker å forholde oss til. Av en eller annen grunn så er det ungdommen vi dyrker. Kunnskap og levd liv har ikke status i dagens Norge. Det er akkurat som om vi fornekter at alderdommen finnes. Mener vi egentlig at det er de ansvarlige politikerne og kommunene som er kråkene som er satt til å ta seg av de gamle? Vil det å bli gammel alltid være en kamp mellom de ulike aktørene i samfunnet?

Jeg tror at dette ansvaret er for stort til at det kan delegeres. Alle menneskene i dette landet må sammen ta et tak for å møte alderdommen med respekt og empati. De fleste av oss vil alle en dag bli gamle, dersom vi overlever ungdommen og det voksne liv.

Steensen tar noen litterære grep i denne dokumentaren, som mesterlig skaper en helhet for leseren. Grepene er både litterære og faglige. Boken både behager og beveger leseren.

Rent faglig er beboernes livsløp interessant. I sykepleiefaget bruker vi dette livsløpsperspektivet som en metode å se den gamle på. Gjennom det levde liv får man annet perspektiv på den gamle. Hans tekster er ikke bare opplevelse, de har også faglig tyngde. Samtidig opplever jeg at han elegant tar de ulike pasientgruppene og belyser de ulike problemstillingene på en slik måte at jeg ser bildet av de ulike pasientene jeg har møtt i mitt arbeid på med gamle mennesker på sykehjem.

Men det er andre perspektiv som også flettes inn i boken. Gjennom historien setter forfatteren sykehjemmet i et annet perspektiv. Politiske føringer og episoder som har fått konsekvenser for eldreomsorgen, blir elegant flette inn i boken. Her drøftes kulturer

Og hvem er aktørene i boka? Det er arbeidsgivere, pleiere, politikere, pårørende og hele tiden med hovedaktørene, pasientene i sentrum. Og alle aktørene er også mennesker med følelser og egne levde liv. Slik er dette en dokumentar over menneskemøtene i eldreomsorgen. Møter på tvers av alder, kultur og sosial plassering i samfunnet.

Reklamer