Første fase i skrivingen er  å finne en brukbar problemstilling.

Problemstillingen er styrende for oppgaven, hvordan finne en god problemstilling?

Hva er egentlig en problemstilling? Hva er en god problemstilling? Hva er det egentlig du lurer på eller har du en påstand du har lyst til å bekrefte?

Fint om det er et emne du er litt engasjert i. Et engasjement gir inspirasjon og krefter. Det kan være godt å ha når du har jobber en stund og begynner å gå litt lei.

Reklamer