Prosjektbeskrivelse

Klær skaper folk, skaper klær sykepleiere?22-utsnitt2.jpg

Prosjektets hva?

Prosjektet formål er å skrive en bok som handler om uniformer, med fokus på profesjonalitet, yrkesstolthet, estetikk og identitet.

Boken skal være en bok med faglig tyngde og vakre illustrasjoner. Den skal være anvendbar, og nyttig for å bevisstgjøre yrkestakere som benytter uniform som understøtter deres profesjonelle identitet.

Bokens fem hovedkapitler har arbeidstittel identitet, profesjonalitet, uniform, estetikk og klassetilhørighet.

Boken er tenkt i format 17 – 24 cm, et standard format, omfang ca. 200 sider med illustrasjoner av Jan Kåre Øien. I skrivende stund er jeg usikker på om boken skal ha fokus på sykepleieuniformer eller om også jeg skal fokusere på andre profesjoner.

Prosjektets hvorfor?

Denne boken ønsket jeg å skrive allerede i nittiårene, i forbindelse med embetsstudie i sykepleievitenskap ved UIO. Jeg måtte velge tema bort, men enda har ingen skrevet denne boken. Fra 1970 og frem til i dag har det skjedd en revolusjon i bruk av uniformer for helsepersonell i Norge. En revolusjon har mange sider og ikke all endring er positiv. Boken skal forsøke å kaste lys over hva endring i uniformer innebærer, gjennom en drøfting av mulige årsaker til disse endringene. Vi lever i et samfunn der klær og moter er viktige element i mellommenneskelig relasjoner. Hvilken betydning har uniformen for en profesjons identitet?

Prosjektets hvem?

I skrivende stund er jeg usikker på om boken kun skal stiles til sykepleien eller om jeg skal vende meg mot andre profesjoner som bruker uniform i sin yrkesutøvelse. Dersom prosjektets hvem skal være sykepleiere, er målgruppen sykepleiestudenter og sykepleiere, samt administrativt personale på helseinstitusjoner. Dette er i seg selv en stor målgruppe. Andre aktuelle profesjoner kan være politi, flyvertinner og transportbransjen.

Prosjektets hvorfor nå?

Moter og trender skifter fortere enn årstidene, og klær som uttrykk for identitet og sosial tilhørighet har stor betydning i dagens samfunn. Unge mennesker vet akkurat hvordan buksene skal sitte, hvordan skjorta skal se ut og hva slags tilbehør som belter, klokker og smykker som er i tiden. Utseende identifiserer deg i ditt sosiale liv. Hva skjer med identiteten når du tar på deg militæruniform, politiuniform eller sykepleieuniform, hva slags rolle er det du får da? Skal de følge et uniformsreglement eller sin egen sivile sosiale kleskode, eller «ja takk begge deler»? Bevisstheten om hva klær gjør med folk kan påvirke folks forhold til uniformering.

Prosjektet mitt?

Mitt personlige formål er å sy sammen mine interesser for klær, farger, estetikk, skriving, pedagogikk, sykepleie og eldreomsorg. Det kan bli et herlig collage, særlig om jeg klarer å holde meg innenfor bokpermene! Jeg tror det er en gnistrende bokidé og har lett med lys og lykte etter boken, uten hell. Den er ikke skrevet enda og ideen ligger bare og venter på meg som faglitterær forfatter.

Hva lurer jeg på?

Jeg lurer jo på om det er noen sammenhenger mellom hva vi har på oss og hvem vi blir som person? Påvirker det min identitet på noe måte i tilfelle hvordan? Hvordan hadde jeg hatt det om jeg måtte gå i flyvertinneuniform en hel dag? Dersom uniformen er tynnslitt, krøllete og har et dårlig snitt, påvirker det min sosiale rolle eller min identitet eller meg som person?

Hvilke teori vil jeg bygge på?

Boken henter kunnskap fra flere fagområder som sosiologi, antropologi, psykologi, filosofi og sykepleie. I mitt arbeid som kunsthåndverker i tekstil vil også kunnskaper om estetikk og klær blir trukket inn i oppgaven.

Karin Sveen (Sveen 1997; Sveen 2000) ser på sammenhengen mellom kropp, klær og klasser. Mye av hennes arbeid bygger også på Bourdieu (Bourdieu 1995) og hans teori om smak og klasser. Marianne Gullestad (Lidén, Vike et al. 2001) ser også på dette med klasser eller benektelsen av klasser i Norge.

Det historiske perspektivet skal få en liten plass og der er Florence Nightingale (Nightingale 1984) sentral. Boken Uniforms: Why we are what we wear ser forfatteren (Fussell 2003) har jeg akkurat bestill og både veileder og Amazon anbefaler meg å finne litteratur innenfor psykodrama, noe jeg vil jobbe med. Imogene King (George 1990) ser på ulike forhold mellom sykepleier og pasient og systematiserer dette møtet i et personlig, et mellommenneskelig og et sosialt system. Det personlige handler om kropp og utseende og personlighet, mens det mellommenneskelige om kommunikasjon i situasjonene, mens det sosiale handler om makt, autoritet og rolle.

Foreløpig er jeg i samlerfasen, og vil støtte meg til ulike teorier om det å skrive bok fra pensum i studiet (Lie 1995; Dysthe, Hertzberg et al. 2000; Dalland 2007).

Fremgangsmåten

Idéfasen

Denne fasen har pågått lenge, som et overmodent svangerskap. Nå lengter jeg til fødselen, men som alltid vet man ikke hvordan fødselen blir og hvem barnet egentlig er.

Samlerfasen 21utsnitt2.jpg

Det er her jeg er akkurat nå. Jeg samler på stoff og innspill, og leter i alle krinkler og kroker etter relevant teori om emnet.

Ordnefasen

Det er naturlig at jeg samtidig med å samle inn stoff til boken, systematiserer det. Jeg prøver meg på fem hovedkapitler: Identitet, profesjonalitet, yrkesstolthet, estetikk og klassetilhørighet. I tillegg et innledningskapittel og en avslutningsdel. Under disse områdene kan jeg lage meg skilleark med underpunkter.

Den analytiske fasen

Denne fasen går parallelt gjennom hele skriveprosessen, både vertikalt og horisontalt. Den består av en reflekterende logg i prosess og etter prosess og skal munne ut i en artikkel som sammen med boka skal bli min masteroppgave. Men analyser og refleksjoner blir også en viktig del av bokens faglige innhold.

Prosjektplan

Januar Samlefase – lage en plan – etabler kontakt med veileder
Februar Samlefase – men begynne å ordne dataBegynne på ordnefasen
Mars
April
Mai
Juni Ha klar et kapittel til å flørte med en forlagsredaktør
Ferie
August Sommeren for samlere og alle typer kreative prosesser.
September
  1. Samle meg og lage en god plan for arbeidet i høst.
  2. Lese mye litteratur. Artikkelsøk.
  3. Bestemme form: Bok eller nettsted?
  4. Kontakte forlag eller mulige sponsorer. (Skummelt)( Som en elefant)
  5. Flørte med en forlagsredaktør( Skummelt)
Oktober
  1. Skrive teksten om identitet og roller
  2. Skrive teksten om profesjonalitet
  3. Skrive teksten om klasse
  4. Skrive teksten om estetikk
  5. Skrive teksten om uniformer
November Metodekapittellet
Desember Finsnekring og stormjobbing

I dette semesteret har jeg mye tid til å jobbe med boken. En periode i april og mai blir det mye reising i forbindelse med jobb, jeg skal også ha en uke ferie i april. Jeg vil samarbeide tett med veileder, og dette er bare et forsøk på en struktur av arbeidet. Jeg regner med at det vil bli endringer i løpet av arbeidet. Målet er å bli ferdig med arbeidet med masteroppgaven innen utgangen av 2008, og boklansering våren 2009.

22-utsnitt.jpg

Litteraturreferanser

Bourdieu, P. (1995). Distinksjonen : En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo, Pax.

Dalland, O. (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo, Gyldendal akademisk.

Dysthe, O., F. Hertzberg, et al. (2000). Skrive for å lære : Skriving i høyere utdanning. Oslo, Abstrakt forl.

Fussell, P. (2003). Uniforms: Why we are what we wear.

George, J. B. (1990). Nursing theories the base for professional nursing practice. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.

Lidén, H., H. Vike, et al. (2001). Likhetens paradokser antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. Oslo, Universitetsforlaget.

Lie, S. (1995). Fri som foten : om å skrive fagtekster. Oslo, Ad notam Gyldendal.

Nightingale, F. (1984). Håndbok i sykepleie hva det er og hva det ikke er. Oslo, Gyldendal.

Sveen, K. (1997). Den kultiverte lidelse : en bok om kropp og samfunn. Oslo, Oktober.

Sveen, K. (2000). Klassereise : et livshistorisk essay. Oslo, Oktober.

Reklamer