På høgskolen snakkes det og snakkes det. Vi lærere prøver å lære dere noe, som om læring er noe en kan gi bort som en ting.

Læring er noe en må få tak i selv. Læring er å gjøre selv. Læring er snakke, lese og skrive. Frem for alt er læring å skrive.

Et begrep som er mye brukt er : Learning by doing. Veien blir til mens en går eller mens en skriver.

Du kom inn på studiet du har valgt med karakterer. De fleste studier bedømmes etter det samme prinsippet – du får karakterer etter de skriftlige resultatene. Selv i profesjonsstudier er det skriftlige oppgaver som ligger til grunn for evaluering.

Noen begynner å studere etter mange år i arbeidslivet og er ikke vant til å skrive. Andre kommer rett fra videregående og har skrevet masse. På universitet og høgskole kreves akademisk skriving. Hva er det? Hvilke forventninger til skriftlighet er det i ditt studie.

Trenger du en som kan følge deg i din skriveprosess, fra de første tenkenotatene til ferdig produkt kan du ta kontakt med meg på mail.

inga@gullhav.no eller telefon 90 88 32 07

Første fase er problemstillingsfasen.

Deretter er det lese, snakke skrivefasen.

Reklamer