1. En forlagskonsulent er gjerne fristilt i forhold til forlaget – ikke ansatt. Konsulenten jobber ofte for redaktøren og kan ofte være anonym.
 2. Konsulenten er ofte forfatter sjøl fra det aktuelle fagområdet
 3. Konsulenten trenger ofte ikke å tenke på faktiske forhold og er ikke avhengig av penger. Dette er redaktørens ansvar å tenke helhet, den redaksjonelle profilen og økonomien. Selv om boken er et nisjeprodukt, må man finne et forlag som har dette emnet i sin redaksjonelle profil. Jo mindre et forlag er, jo flere ting må redaktøren gjøre selv. Store forlag har mange sekretærer og andre med spsielle områder.
 4. Redaktøren er ansatt i forlaget
  1. De må kunne sitt fag – tenke helhet, redaksjonell profil, økonomi, media, forfatterskap, «stall»

  Konsulentuttalelsen er det uavhengige blikket utenfra som skal gi en oversikt: hva, hvordan og til hvem og i hvilken tradisjon

 5. Svakheter og styrke. Idéer i prosjektet som kan peke i en eller annen retning. Poenget med en prosjektbeskrivelse er at redaktørene på kort tid kan få en oversikt over prosjektet, hva er det du vil, hvem skal du nå og hvordan skal du gjennomføre det?
 6. Konsulenten må så komme med konlusjon: Anbefaler utgivelse eller ikke. Anbefaler ikke videre arbeid er refusjon-
 7. Redaktøren bruker konsulenter når han ikke selv har tid til å lese prosjekter. Konsulentuttalelsene kan brukes til:
  1. Arkivet – det er viktig dokumentasjon.
  2. Redaktøren må ikke ta hensyn til uttalesen. Dersom en konsulent anbefaler en utgivelse, går det ofte ikke lang tid før redaktøren kommer med en invitasjon – bli kjent over lunsjbordet i kantina eller no.
  3. Dersom konsulenten er positiv kan redaktøren foreslå et møte med forfatter og konsulenten.
  4. Det kan være lurt å referere et møte – for det er så mange inntrykk at man etterpå liksom husker lite.
 8. Man tjener ikke mye på å være konsulent. Fint å gjøre innimellom. kr. 1600 for en uttalelse.
  1. Det er tidkrevende og dårlig betalt. Man kan presse prisen.
 9. Men du kan være konsulent utenforforlagssystemet. Tilby tjenester på nett. En konsulent er en som gir råd.
  1. Du kan gi råd privat eller være en leser for en kollega. Gi en «kollegarapport».
  2. I rollen som lærer
  3. Skrivegrupper
  4. I studiesituasjoner
 10. Vær generøs og smidig. Styrk det positive. Finn ut hvor forfatteren er i skriveprosessen, og vær sikker på at både konsulent og forfatter har samme mål.
 11. Bli enig om honorar – en gjenytelse for eksempel. Avklar dette i forkant.
 12. Vær et speil for forfatteren, vis forfatteren hva dette er
  1. Vær følsom for reaksjoner. Dialog, improviser.
  2. Ikke nøl med å være entusiastisk og gi uttrykk for det.
  3. Vær positiv
  4. Ikke vis notatene dine til forfatteren før du ser hvilken reaksjon du får!
Reklamer